Vi älskar marknadskommunikation!

Vi älskar marknadskommunikation!

Men vi har lite egna ideér om hur vi vill se utvecklingen…

Mission
Vi vill ersätta skrytig reklam vars syfte är att övertala och komma till snabba avslut, med effektiv och metodisk marknadskommunikation vars syfte är att bidra till relevanta beslutsunderlag och bygga långsiktiga relationer. Vi kallar det ”Metodisk marknadsföring”.

Vision
Vår vision är att kunna bidra till ett mer sunt samhällsklimat där god etik, hög moral och långsiktiga relationer premieras över kortsiktiga vinster och snabba belöningar.

Vi arbetar såväl strategiskt med vilka mål som ska uppnås och hur, som hands-on praktisk i Adobe-sviten, med hemsidor och sociala media mm, och vi arbetar hos er, på distans eller i kombination efter era behov.