Metodisk Marknadskommunikation

Titanium hjälper små och medelstora bolag med marknadsnärvaro och kommunikation. Vårt fokus är att erbjuda marknadskommunikation och tjänster för att bygga långsiktiga kundrelationer genom väl uttänkta strategier, genomförbara planer och praktiskt arbete med marknadsaktiviteter och marknadsmaterial.

Vi finns till för att hjälpa ledningsgrupper förstå hur man kan förbättra sin marknadsposition genom datadrivet beslutsunderlag, men förutom att förstå hur allt hänger ihop behöver även arbete utföras, och vi assisterar även sälj- och marknadsavdelningar med såväl kompetens som extra resurser.

1. ANALYS

Genom en marknadsanalys får ni ökad förståelse för er målgrupp och er marknadsposition, och beslutsgrund för strategi, plan och aktiviteter. Målgruppen bestäms av er och är viktig att känna för att ni ska veta att ni lägger era resurser på rätt publik, men marknadspositionen är relativ då uppfattningen om varumärket inte kan bestämmas utan är en funktion av ert budskap i förhållande till andra aktörer på marknaden.

Analysen kan bolaget utföra själv med våra mallar, tillsammans med oss, eller utföras som tjänst av oss.

Mer om Marknadsanalys >>

2. STRATEGI & PLAN

När ni känner er målgrupp och era konkurrenter och vet vilken position ni har på marknaden är det dags att arbeta med en marknadsstrategi. En strategi beskriver era mål och på en hög nivå vilka metoder ni ska använda för att ni ska nå dessa mål.
Mer om Marknadsstrategi >>

För att er strategi ska bli verklighet behöver ni en mer detaljerad plan som beskriver vad, när och hur marknadsaktiviteterna ska utföras, vad det kommer kosta och vilket resultat som förväntas. Planen kan ni göra med hjälp av våra mallar.
Mer om Marknadsplan >>

3. AKTIVITETER

Nu är det dags att jobba praktiskt. Det är hemsidor, broschyrer och presentationer, närvaro i sociala media och på fysiska event, digitala produktioner, kundundersökningar, varumärkesskydd och så vidare. Ibland räcker inte den interna kompetensen eller resurserna, vi hjälper er i stort och smått.

Mer om våra Tjänster >>

4. UPPFÖLJNING

När analyserna är gjorda, strategierna är satta, planerna är följda och aktiviteterna är utförda, då återstår en sak; blev det bra? Eftersom marknadsaktiviteter kostar en del är det viktigt att återkoppla om man gjorde rätt, har man fått det resultat man önskade?

Mer om Uppföljning >>