Metodisk marknadskommunikation

Metodisk marknadskommunikation

Titanium hjälper mindre bolag med strategisk och praktisk marknadskommunikation när resurser eller kompetens saknas.

Strategisk marknadskommunikation
Vi tar metodiskt reda på var ni är idag, vilken marknadsposition ni vill ha om några år och tar fram en strategi hur ni ska komma dit.

Praktisk marknadskommunikation
Vi arbetar praktiskt med planering och utveckling av hemsidor och andra digitala kanaler, närvaro på sociala media, arbete med presentationer och trycksaker, planering av mässor, event osv.

Metodisk marknadskommunikation
För att marknadskommunikation ska vara riktigt effektiv krävs förståelse för hur det hänger ihop.
Till exempel: det ni säger på ett kundmöte måste vara samma budskap som ni använder i andra kanaler mot samma målgrupp så dom kan se budskapet igen och förmedla det internt. Varje gång budskapet repeteras för målgruppen blir det mer ”sant”, och ert varumärke knyts närmare budskapet.
Vi hjälper vi er definiera er målgrupp, ert budskap och vilka kanaler ni ska fokusera på för att föra ut budskapet med bäst avkastning på era ansträngningar.

Vi finns här för er
Beroende på era behov kan vi fungera som ett stöd i er vardag för att bygga långsiktiga kundrelationer och stabila lösningar genom väl uttänkta strategier, genomförbara planer och praktiskt arbete, eller göra punktinsatser för att lära upp/avlasta er egen marknadsavdelning. Beroende på ert behov använder ni oss antingen några timmar, dagar eller veckor åt gången, eller med avtalat antal timmar per vecka.

Metodiskt arbete med Marknadskommunikation

2. STRATEGI & PLAN

När ni känner er målgrupp, vet mer om era konkurrenter och förstår bättre vilken position ni har på marknaden idag, är det dags att fundera på var ni vill vara i framtiden, ett mål som definieras i en marknadsstrategi som ska baseras på och koordineras med bolagets övergripande strategi.
En marknadsstrategi beskriver mål och på en hög nivå vilka metoder ni ska använda för att ni ska nå dessa mål.
Mer om Marknadsstrategi >>

För att er strategi ska bli verklighet behöver ni en mer detaljerad plan som beskriver vad, när och hur marknadsaktiviteterna ska utföras, vad det kommer kosta och vilket resultat som förväntas.
Mer om Marknadsplan >>

1. ANALYS

Genom en marknadsanalys får ni ökad förståelse för er målgrupp, era konkurrenter och er marknadsposition.
Målgruppen är den publik ni vill nå, Konkurrenterna är dom som erbjuder ett jämförbart alternativ på samma marknad och er Marknadsposition är resultatet av ert erbjudande i relation till alternativen på marknaden.

Genom att känna till målgrupper, konkurrenter och bilda sig en uppfattning om aktuell marknadsposition kan man hitta nischer och välja hur man vill positionera sig på marknaden i framtiden, t ex genom budskap, pris, kvalitet, innovation etc.

Mer om Marknadsanalys >>

3. AKTIVITETER

Nu är det dags att jobba praktiskt. Det är antagligen hemsidor, trycksaker och presentationer som ska produceras och uppdateras, närvaro i sociala media och på fysiska event som ska planeras och utföras, och i de flesta fall behövs ett väl utarbetat budskap som inte spretar i olika kanaler; vad ska sägas, när och var? Oftast ska man repetera ett budskap för att det ska ”bli sant” för målgruppen, men det är lika viktigt att se till att man nyttjar sin budget: rätt budskap mot rätt målgrupp i rätt kanal kräver en strategi och plan. Ibland räcker inte den interna kompetensen eller resurserna, men vi hjälper er i stort och smått.

Mer om våra Tjänster >>

4. UPPFÖLJNING

När analyserna är gjorda, strategierna är satta, planerna är följda och aktiviteterna är utförda, då återstår en sak; blev det bra? Eftersom marknadsaktiviteter kostar en del är det viktigt att återkoppla om man gjorde rätt, har man fått det resultat man önskade?

Mer om Uppföljning >>