Titanium – metodisk marknadsföring

Titanium finns till för att hjälpa ledningsgrupper förstå hur man kan förbättra
sin marknadsposition genom datadrivet beslutsunderlag, och assistera sälj-
och marknadsavdelningar med såväl kompetens som extra resurser.

1. ANALYS

Genom en marknadsanalys får ni ökad förståelse för er målgrupp och er marknadsposition, och en god beslutsgrund för strategi, plan och aktiviteter.

Analysen kan bolaget utföra själv med våra mallar, tillsammans med oss, eller utföras som tjänst av oss.

Mer om Marknadsanalys >>

2. STRATEGI

När ni känner er målgrupp och era konkurrenter och vet vilken position ni har på marknaden är det dags att arbeta med en marknadsstrategi.

En strategi beskriver era mål och på en hög nivå vilka metoder ni ska använda för att ni ska nå dessa mål.

Mer om Marknadsstrategi >>

3. PLAN

För att er strategi ska bli verklighet behöver ni en mer detaljerad plan som beskriver vad, när och hur marknadsaktiviteterna ska utföras, vad det kommer kosta och vilket resultat som förväntas.

Planen kan ni göra med hjälp av våra mallar.

Mer om Marknadsplan >>

4. AKTIVITETER

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och börja jobba praktiskt. Det är hemsidor och broschyrer som ska underhållas, varumärken som ska skyddas, och ibland räcker inte den interna kompetensen eller resurserna. Vi hjälper er i stort och smått.

Mer om våra Tjänster >>

5. UPPFÖLJNING

När analyserna är gjorda, strategierna är satta, planerna är följda och aktiviteterna är utförda, då återstår en sak; blev det bra? Eftersom marknadsaktiviteter kostar en del är det viktigt att återkoppla om man gjorde rätt, har man fått det resultat man önskade?

Mer om Uppföljning >>